Nom Moneda Preu Data Variació anual Descàrregues
FONS MONETARIS
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET DOLLAR FUND - A USD 10.5661 11/10/2019 1,82% CV
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET EURO FUND - A EUR 9.9426 11/10/2019 0,17% CV
CREDIT FONS DINER LLIURA GBP 12.7262 11/10/2019 0,60% CV
CREDITFUND MONEY MARKET EURO - FI EUR 9.9627 11/10/2019 0,22% CV
FONS DE RENDA FIXA
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME DOLLAR - I1 USD 11.1209 11/10/2019 4,84% CV
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME EURO - I1 EUR 11.069 11/10/2019 3,80% CV
CREDIINVEST SICAV - SHORT TERM FIXED INCOME EURO FUND I1 EUR 10.1461 11/10/2019 1,97% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 1 EUR 10.1328 11/10/2019 0,33% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 4 EUR 10.0482 11/10/2019 0,48% CV
CREDITFUND INCOME DOLLAR FI USD 10.4823 11/10/2019 4,11% CV
CREDITFUND INCOME EURO FI EUR 10.169 11/10/2019 3,07% CV
CREDITFUND MODERATE FIXED INCOME EURO FI EUR 10.2018 11/10/2019 2,30% CV
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 2 FI EUR 10.045 11/10/2019 0,83% CV
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 3 FI EUR 10.303 11/10/2019 1,53% CV
FONS DE RENDA VARIABLE
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC - HEDGED CLASS I3 USD 10.4357 11/10/2019 18,78% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC-A EUR 10.3899 11/10/2019 16,28% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR 149.7939 11/10/2019 -2,50% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS I3 USD 9.4696 11/10/2019 -0,36% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS I5 GBP 6.3139 11/10/2019 -2,35% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND A EUR EUR 9.2265 11/10/2019 8,96% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND HEDGED A USD CAP USD 10.1486 11/10/2019 11,38% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - A EUR 258.8796 11/10/2019 1,29% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - HEDGED CLASS I3 USD 9.9072 11/10/2019 1,37% CV
CREDIINVEST SICAV - SUSTAINABILITY - I1 EUR 16.2763 11/10/2019 13,37% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - HEDGED CLASS I3 EUR 9.5414 11/10/2019 11,77% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - I1 USD 21.3925 11/10/2019 17,16% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE DOLAR USD 5.55 11/10/2019 -0,67% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE EURO EUR 5.7676 11/10/2019 -3,35% CV
FONS MIXTS
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-A EUR 10.0259 11/10/2019 2,86% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-HEDGED CLASS I3 USD // --% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE - HEDGED CLASS B1 USD 10.747 11/10/2019 14,26% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE-A EUR 10.372 11/10/2019 12,19% CV
CREDIT FONS CONSERVADOR EURO EUR 7.9941 11/10/2019 2,24% CV
CREDIT FONS EQUILIBRAT EURO EUR 7.5547 11/10/2019 0,76% CV
CREDIT FONS MODERAT EURO EUR 7.6486 11/10/2019 1,61% CV
CREDIT FONS RENDA FIXA MIXTA DOLAR FI USD 8.8325 11/10/2019 3,02% CV
FONS ALTERNATIUS
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND EUR EUR 13.17 31/03/2019 1,81% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND GBP GBP 13.8548 31/03/2019 2,58% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND USD USD 14.2642 31/03/2019 6,02% CV
SICAV DE DRET ANDORRÀ
GTTP SICAV EUR 106.4826 28/06/2019 -12,69% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - BIO PHARMA EUR 90.9652 07/10/2019 -8,03% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GLOBAL GROWTH TREND EUR 89.8602 07/10/2019 -7,71% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GREEN FOREST EUR 118.8148 30/09/2019 8,86% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV I EUR 123.4963 28/06/2019 7,37% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV II EUR 122.5801 28/06/2019 4,21% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VI USD 102.9543 28/06/2019 1,18% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VII USD 104.8885 28/06/2019 1,62% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VIII USD 103.8458 28/06/2019 1,49% CV
Descàrregues:FitxaProspecte completReglamentInforme trimestralKIID