Nom Moneda Preu Data Variació anual Descàrregues
FONS MONETARIS
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET DOLLAR FUND - A USD 10.6983 28/10/2020 0,90% CV
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET EURO FUND - A EUR 9.9523 28/10/2020 0,13% CV
CREDIT FONS DINER LLIURA GBP 12.8479 28/10/2020 0,72% CV
CREDITFUND MONEY MARKET EURO - FI EUR 9.9757 28/10/2020 0,13% CV
FONS DE RENDA FIXA
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME DOLLAR - CLASS B USD 11.4618 28/10/2020 2,32% CV
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME EURO - CLASS B EUR 11.0111 28/10/2020 -1,26% CV
CREDIINVEST SICAV - SHORT TERM FIXED INCOME EURO FUND CLASS B EUR 10.1033 28/10/2020 -0,68% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 1 EUR 10.1964 28/10/2020 0,87% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 4 EUR 10.0005 28/10/2020 -0,01% CV
CREDITFUND INCOME DOLLAR FI USD 10.8201 28/10/2020 2,43% CV
CREDITFUND INCOME EURO FI EUR 10.1425 28/10/2020 -0,47% CV
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 3 FI EUR 10.1497 28/10/2020 -1,28% CV
FONS DE RENDA VARIABLE
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC - HEDGED CLASS B1 USD 11.6565 27/10/2020 4,24% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC-A EUR 11.4357 27/10/2020 3,29% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR 135.041 28/10/2020 -16,15% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS B1 USD 8.6868 28/10/2020 -15,07% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS B2 GBP 5.6733 28/10/2020 -16,58% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND CLASS A EUR EUR 8.0659 28/10/2020 -17,72% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND HEDGED CLASS B1 USD (HEDGED) USD 9.0144 28/10/2020 -16,75% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - A EUR 154.7304 28/10/2020 -43,84% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - HEDGED CLASS B1 USD 5.9781 28/10/2020 -43,20% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - CLASS B1 USD 22.6208 28/10/2020 -3,08% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - HEDGED CLASS B2 EUR 9.7732 28/10/2020 -5,05% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE DOLAR USD 5.0726 28/10/2020 -15,41% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE EURO EUR 5.177 28/10/2020 -16,35% CV
FONS MIXTS
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-A EUR 10.2111 27/10/2020 1,47% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-HEDGED CLASS B1 USD 10.3425 27/10/2020 2,82% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE - HEDGED CLASS B1 USD 11.6823 27/10/2020 5,30% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE-A EUR 11.1047 27/10/2020 4,19% CV
CREDIT FONS FI - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE EUR EUR 10.5373 27/10/2020 4,53% CV
CREDIT FONS FI - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE USD USD 11.1365 27/10/2020 11,37% CV
CREDIT FONS CONSERVADOR EURO EUR 7.887 28/10/2020 -2,06% CV
CREDIT FONS MODERAT EURO EUR 7.4575 28/10/2020 -4,11% CV
FONS DE GESTIÓ ALTERNATIVA
CREDIINVEST SICAV - SUSTAINABILITY - CLASS B EUR 16.7945 27/10/2020 -4,03% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND EUR EUR 13.52 31/03/2020 1,81% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND GBP GBP 14.2952 31/03/2020 2,58% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND USD USD 15.0935 31/03/2020 6,02% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - SCALE LAB EUR 100.103 30/06/2020 0,10% CV
SICAV DE DRET ANDORRÀ
GTTP SICAV EUR 91.6676 30/09/2020 -12,69% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - BIO PHARMA EUR 79.9774 26/10/2020 -8,79% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GLOBAL GROWTH TREND EUR 105.646 26/10/2020 13,57% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GREEN FOREST EUR 90.5278 30/09/2020 -27,61% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV I EUR 115.4852 30/09/2020 7,37% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV II EUR 94.6426 30/09/2020 4,21% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VI USD 109.3625 30/09/2020 1,18% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VII USD 110.8639 30/09/2020 1,62% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VIII USD 103.995 30/09/2020 1,49% CV
Descàrregues:FitxaProspecte completReglamentInforme trimestralKIID