Nom Moneda Preu Data Variació anual Descàrregues
FONS DE RENDA FIXA
CREAND INSTITUCIONAL, FI EUR 11.24799 23/03/2023 1,60% CV
CREDIINVEST SICAV - SHORT TERM FIXED INCOME EURO FUND CLASS B EUR 9.8891 23/03/2023 0,71% CV
CREDIT FONS, FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 6 EUR 9.534 23/03/2023 0,96% CV
CREDIT FONS, FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 7 EUR 9.9973 23/03/2023 1,14% CV
CREDITFUND INCOME DOLLAR, FI CLASSE A USD 10.3264 23/03/2023 1,72% CV
CREDITFUND INCOME EURO, FI CLASSE A EUR 9.4811 23/03/2023 1,36% CV
CREDITFUND INCOME EURO, FI CLASSE D EUR 9.897 23/03/2023 1,36% CV
CREDITFUND SHORT TERM EURO FI\CLASSE R EUR 119.5311 23/03/2023 0,58% CV
CREDITFUND SHORT TERM USD FI USD 108.0011 23/03/2023 2,42% CV
CREDITFUND,FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 4 EUR 9.2862 23/03/2023 1,56% CV
CREDITFUND,FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 5 EUR 8.6139 23/03/2023 -0,18% CV
FONS DE RENDA VARIABLE
CREAND ACCIONES, FI EUR 27.27245 23/03/2023 6,00% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION EQUITY- CLASS A EUR CAP EUR 10.4101 23/03/2023 7,74% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION EQUITY- CLASS B1 USD HEDGED USD 10.8705 23/03/2023 8,35% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION EQUITY- CLASS B2 GBP HEDGED GBP 10.5827 23/03/2023 8,14% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - A EUR 216.9735 23/03/2023 5,13% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - HEDGED CLASS B1 USD 8.6578 23/03/2023 5,31% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - CLASS B1 USD 24.5189 23/03/2023 4,87% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - HEDGED CLASS B2 EUR 10.067 23/03/2023 4,35% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - EQUITY - CLASSE A EUR 5.8311 23/03/2023 0,33% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - EQUITY - CLASSE DOLAR USD 5.8906 23/03/2023 0,49% CV
CREDITFUND DOLPHIN EQUITIES, FI - CLASSE A EUR 163.0224 23/03/2023 5,20% CV
CREDITFUND DOLPHIN EQUITIES, FI - CLASSE DOLAR USD 252.8489 23/03/2023 5,46% CV
CREDITFUND QUALITY FI EUR 97.346 23/03/2023 6,83% CV
FONS MIXTS
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-A EUR 9.6092 22/03/2023 0,21% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-HEDGED CLASS B1 USD 9.9529 22/03/2023 0,67% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC - HEDGED CLASS B1 USD 12.5613 22/03/2023 2,16% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC-A EUR 12.0201 22/03/2023 1,73% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE - HEDGED CLASS B1 USD 11.647 22/03/2023 1,02% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE-A EUR 10.8165 22/03/2023 0,53% CV
CREDIT FONS CONSERVADOR EURO EUR 7.4973 23/03/2023 1,86% CV
CREDIT FONS MODERAT EURO EUR 7.3002 23/03/2023 2,56% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - CONSERVATIVE - CLASSE A EUR 90.6772 22/03/2023 0,28% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - CONSERVATIVE - CLASSE DOLAR USD 101.5717 22/03/2023 0,49% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - DYNAMIC - CLASSE A EUR 106.4672 22/03/2023 1,06% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - FLEXIBLE CLASSE A EUR 101.2629 22/03/2023 0,02% CV
CREDITFUND ACTIVE ALLOCATION, FI - FLEXIBLE CLASSE DOLAR USD 100.9125 22/03/2023 0,75% CV
IIF AM EURO EQUITY PORTFOLIO EUR 130.4134 23/03/2023 3,69% CV
IIF MARKET OPPORTUNITIES EUR 98.1169 23/03/2023 2,36% CV
FONS ALTERNATIUS
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI/PT I EUR 10.80986 23/03/2023 2,62% CV
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI/PT R EUR 10.72881 23/03/2023 2,50% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND EUR EUR 16.629359 30/09/2022 8,48% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND GBP GBP 18.084 30/09/2022 12,56% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND USD USD 18.6577 30/09/2022 8,60% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - SCALE LAB EUR 83.3807 30/09/2022 -6,99% CV
FONS DE MERCAT MONETARI
CREDIT FONS, FI - MONEY MARKET USD USD 10.1271 23/03/2023 0,83% CV
CREDIT FONS, FI - MONEY MARKET USD - CLASSE GBP GBP 10.1559 23/03/2023 0,54% CV
CREDITFUND MONEY MARKET EURO - FI EUR 9.9429 23/03/2023 0,42% CV
SICAV DE DRET ANDORRÀ
GTTP SICAV EUR 141.5329 30/12/2022 -0,33% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - BIO PHARMA EUR 51.4607 20/03/2023 3,75% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GLOBAL GROWTH TREND EUR 121.7403 20/03/2023 21,71% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GREEN FOREST EUR 79.6351 28/02/2023 0,42% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV I EUR 118.6695 30/12/2022 -12,40% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV II EUR 108.7548 30/12/2022 3,15% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VI USD 94.6972 30/12/2022 -16,38% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VII USD 104.4717 30/12/2022 -11,29% CV
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VIII USD 94.0223 30/12/2022 -17,52% CV
Descàrregues:FitxaProspecte completReglamentInforme trimestralKIID