Nom Moneda Preu Data Variació anual Descàrregues
FONS MONETARIS
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET DOLLAR FUND - A USD 10.3939 22/01/2019 0,16% CV
CREDIINVEST SICAV - MONEY MARKET EURO FUND - A EUR 9.9299 22/01/2019 0,04% CV
CREDIT FONS DINER LLIURA GBP 12.6575 22/01/2019 0,06% CV
CREDITFUND MONEY MARKET EURO - FI EUR 9.9471 22/01/2019 0,07% CV
FONS DE RENDA FIXA
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME DOLLAR - I1 USD 10.7476 22/01/2019 1,32% CV
CREDIINVEST SICAV - FIXED INCOME EURO - I1 EUR 10.7104 22/01/2019 0,44% CV
CREDIINVEST SICAV - SHORT TERM FIXED INCOME EURO FUND I1 EUR 9.9873 22/01/2019 0,38% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 1 EUR 10.094 22/01/2019 0,01% CV
CREDITFUND FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 4 EUR 10 31/12/2018 --% CV
CREDITFUND INCOME DOLLAR FI USD 10.1148 22/01/2019 0,46% CV
CREDITFUND INCOME EURO FI EUR 9.8602 22/01/2019 -0,06% CV
CREDITFUND MODERATE FIXED INCOME EURO FI EUR 10.0055 22/01/2019 0,33% CV
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 2 FI EUR 10.0338 22/01/2019 0,03% CV
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 3 FI EUR 10.1727 22/01/2019 0,25% CV
FONS DE RENDA VARIABLE
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - A EUR 168.3614 22/01/2019 9,58% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS I3 USD 10.4318 22/01/2019 9,77% CV
CREDIINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - HEDGED CLASS I5 GBP 7.0851 22/01/2019 9,58% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND A EUR EUR 8.9762 22/01/2019 6,00% CV
CREDIINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY DIVIDEND HEDGED A USD CAP USD 9.6763 22/01/2019 6,19% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - A EUR 273.278 22/01/2019 6,92% CV
CREDIINVEST SICAV - SPANISH VALUE - HEDGED CLASS I3 USD 10.4503 22/01/2019 6,93% CV
CREDIINVEST SICAV - SUSTAINABILITY - I1 EUR 15.4332 22/01/2019 7,50% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - HEDGED CLASS I3 EUR 9.1253 22/01/2019 6,90% CV
CREDIINVEST SICAV - US AMERICAN VALUE - I1 USD 19.5886 22/01/2019 7,28% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE DOLAR USD 6.1217 22/01/2019 9,57% CV
CREDITFUND EUROPEAN VALUE FI - CLASSE EURO EUR 6.5358 22/01/2019 9,53% CV
FONS MIXTES
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION CONSERVATIVE-A EUR 9.832 22/01/2019 0,87% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC - HEDGED CLASS I3 USD 9.4231 22/01/2019 7,26% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC-A EUR 9.5685 22/01/2019 7,09% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE - HEDGED CLASS B1 USD 9.9031 22/01/2019 5,29% CV
CREDIINVEST SICAV - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE-A EUR 9.7175 22/01/2019 5,11% CV
CREDIINVEST SICAV - PROACTIVE PROTECTION - HEDGED CLASS I3 USD 20/12/2018 -0,55% CV
CREDIINVEST SICAV - PROACTIVE PROTECTION - I1 EUR 9.2214 21/12/2018 -3,02% CV
CREDIINVEST SICAV - PROACTIVE PROTECTION OPPORTUNITY - HEDGED CLASS I3 USD 8.9172 21/12/2018 -8,42% CV
CREDIINVEST SICAV - PROACTIVE PROTECTION OPPORTUNITY - I1 EUR 8.7604 21/12/2018 -11,10% CV
CREDIT FONS CONSERVADOR EURO EUR 7.8959 22/01/2019 0,98% CV
CREDIT FONS EQUILIBRAT EURO EUR 7.8549 22/01/2019 4,76% CV
CREDIT FONS MODERAT EURO EUR 7.6982 22/01/2019 2,27% CV
CREDIT FONS RENDA FIXA MIXTA DOLAR FI USD 8.6751 22/01/2019 1,18% CV
FONS SICAV ALTERNATIUS
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND EUR EUR 13.4534 30/06/2018 4,15% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND GBP GBP 13.9164 30/06/2018 3,40% CV
CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF - SELECT PRIVATE EQUITY FUND USD USD 14.445 30/06/2018 8,27% CV
Descàrregues:FitxaProspecte completReglamentInforme trimestralKIID