Dades de cotització: BORGES-BAIN
Últim (17:38  14/12/2018) 4,1400 €
Diferència 0,1400 €
Diferència % 3,50 %
Màxim 52 setmanes 6,3000 €
Mínim 52 setmanes 3,9400 €
Capitalització (M€) 95,80
Ticker BAIN
Codi ISIN ES0105271011
Mercat Parquet
Tipus de negociació Renda variable
Gráfico Histórico